Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Tanzimat döneminde öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır:
Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde toplumsal konular işlenmiştir.
Rönesans ve aydınlanma döneminin etkisiyle birlikte Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde eşitlik, hürriyet, bilim, hukuk gibi kavramlar öne çıkar.
Genellikle makale türünde eserler verilir. Bir öğretici metin olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ilk makaledir.
Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte süssüz, gösterişsiz, secisiz bir dil kullanılmıştır.
Tanzimat dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Doğu Batı çatışması temada, dilde, ifade biçimlerinde kendini gösterir.
Tanzimat döneminde halkı eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır, öğretici metinler de daha çok gazetelerde yayımlanmıştır.
Türk dili tarihi alanında çalışmalar yapılmış, sözlük çalışma­ları ilk defa bilimsel bir metodla düzenlenmiştir.


Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Resimleri

Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Sunumları

Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Soru & Cevap

 • 4

  9 ay önce

  Soru : Tanzimat dönemi kac yılında sona ermiştir

  9 ay önce
  Tanzimat’ın ne zaman başladığı tartışmalı olduğu gibi, ne zaman sona erdiği de ihtilaflıdır. Tanzimat; reform sürecinin başlangıcı olarak kabul edilirse, sona erişi imparatorluğun yıkılışına dek gider. Bu konuyu iki farklı açıdan değerlendirmek mümkündür:
  1- Temel kıstas değişim ve dönüşüm süreci ise, imparatorluğun mirasını devralan Cumhuriyet döneminde de bu sürecin devam ettiğini öne sürmek abartılı bir yaklaşım olarak değerlendirilmemelidir. 1876’da Kanun-i Esasi’nin ilânı ve Meclis-i Mebusan’ın açılması, hem siyasî zihniyet hem de idarî yapılanma anlamında radikal bir adımdır. Devletin meşrutî bir monarşiye dönüşmesiyle, 1876 ve sonrası Meşrutiyet Dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu dönemdeki reform algılaması ve kapsamı da değişmiştir. Zira Tanzimat ricalini şiddetle tenkit eden yeni muhalif reformcu kuşak, gerek eserleri, gerekse çıkardıkları gazeteler vasıtasıyla yeni bir reform programı ve zihniyeti ortaya koymaya başlamışlardır. Söz konusu muhalif zümre öne sürdüğü yeni programı hayata geçirmek amacıyla, çeşitli örgütlenmelere gitmişlerdir. Artık padişahın mutlak iradesinin yanında, mebuslar ve âyan aracılığıyla formel de olsa halk iradesi temsil edilmeye başlanmıştır.
  2- Meseleye reform eksenli olarak bakıldığında; aslında değişen bir şey yoktur. Zira Meşrutiyet Dönemi’nde II. Abdülhamid tarafından gerçekleştirilen reformlar, Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Abdülmecid’den çok daha fazladır. Dolayısıyla bu tasnifi, siyasî yapı ile reform zihniyetindeki önemli değişim ve dönüşümler göz önünde bulundurularak yapılan bir izafî bir isimlendirme olarak değerlendirmek en makul yaklaşım olarak görünmektedir. Sonuç olarak bu konuda tarihçilerin genel temayülü Tanzimat Dönemi’nin, Sultan Abdülmecid (1839-1861) ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) dönemlerini içine aldığı ve 23 Aralık 1876’da
  9 ay önce
  1876 yılında
  9 ay önce
  Tanzimat Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilanıyla sona ermiş kabul edilir.
 • 3

  7 ay önce

  Soru : 2. Yeni sanatçılarının etkilendiği akımlar hangilari?
  Cumhuriyet dönemi topluluklarından olan ikinci yeni toplulugu sanatcilarinin etkiendiğı akımlar neler ?

Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..